Oh Susana - Stephen Foster

Ukelerele
TransposeC
Strumming: d-Dud-DuSongBook.fun

A│———————————0———————————————————│———————————0———————————————————│—————0—0—0———————————│———————————0———————————————————│
E│—————0—3—3———3—0—————0—0———————│—————0—3—3———3—0—————0—0———————│—1—1———————3—3—0—————│—————0—3—3———3—0—————0—0———————│
C│—0—2—————————————0—2—————2—0—2—│—0—2—————————————0—2—————2—2—0—│—————————————————0—2—│—0—2—————————————0—2—————2—2—0—│
g│———————————————————————————————│———————————————————————————————│—————————————————————│———————————————————————————————│


D'Alabama jo vinc ara amb el banjo sota el braç.
I me'n vaig cap a Louisiana on l'amor m'està esperant.
Ahir vaig sortir pel vespre i em va ploure a la nit.
Però avui el Sol escalfa i m'assecarà el vestit.

Oh, Susana! No ploris més per mi.
D'Alabama jo vinc ara amb un banjo i un violí.