L'Àngel i els pastors - Nadales

Ukelerele
TransposeG
Strumming: D-duduSongBook.fun

Pastorets de la muntanya,
que viviu amb gran recel,
amb gran recel.

Desperteu, veniu de pressa,
que n'és nat el Rei del cel!
Desperteu, veniu de pressa,
que n'és nat el Rei del cel!

Cap al migdia canta i refila,
toca Pasqual repica el timbal,
rampataplam, rampataplam!

Que són festes d'alegria
per a tots, petits i grans.
Que són festes d'alegria
per a tots, petits i grans.

Què és aquest soroll que sento
a aquesta hora en el corral,
en el corral?

Espereu que si jo baixo,
sabreu qui és en Pasqual.
Espereu que si jo baixo,
sabreu qui és en Pasqual.

Cap al migdia canta i refila,
toca Pasqual repica el timbal,
rampataplam, rampataplam!

Que són festes d'alegria
per a tots, petits i grans.
Que són festes d'alegria
per a tots, petits i grans.

Ai Pasqual, no t'hi enfadis,
car jo sóc l'àngel del cel,
l'àngel del cel.

Que aquí vinc a anunciar-vos,
que ja és nat el Rei del cel!
Que aquí vinc a anunciar-vos,
que ja és nat el Rei del cel!

Cap al migdia canta i refila,
toca Pasqual repica el timbal,
rampataplam, rampataplam!

Que són festes d'alegria
per a tots, petits i grans.
Que són festes d'alegria
per a tots, petits i grans.