El noi de la Mare - Nadales

Ukelerele
TransposeG
Strumming: D--uduSongBook.fun

A│—2—3—5—5—7—9—10—9—7—7—5—│—2—3—5—5—7—9—10—9—7—5—│—2—3—5—5—3—2—0———0—2———│—2—3—5—5—3—2—0—2—0———│
E│————————————————————————│——————————————————————│———————————————3—————3—│———————————————————3—│
C│————————————————————————│——————————————————————│———————————————————————│—————————————————————│
g│————————————————————————│——————————————————————│———————————————————————│—————————————————————│


Què li darem en el noi de la Mare?
Què li darem que li sàpiga bo?

Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.

Què li darem al fillet de Maria?
Què li darem al formós infantó?

Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró.

Tan patantam, que les figues són verdes,
tan patantam, que ja maduraran,

si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia de Rams.