La Marilyn - Lluís Berenguer

Ukelerele
TransposeC
Strumming: d-Dud-DuSongBook.fun

A│———0—2—3—│
E│—3———————│
C│—————————│
g│—————————│

A│———3—3—5—5—7—3—8—8—7—7—5—7—5—3—│
E│—3—————————————————————————————│
C│———————————————————————————————│
g│———————————————————————————————│

A│———8—8—10—12—10—————│———7—10—10—7————│
E│—8——————————————8—8—│—8———————————10—│
C│————————————————————│————————————————│
g│————————————————————│————————————————│


D'Amèrica va vindre (nois),
la Marilyn Monroe.
Tenia cara maca (nois),
i el cos Déu ni do.

A les seves pel·lícules,
entraves en calor.
Així s'explica l'èxit,
de la Marilyn Monroe.

Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.
Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.

La Metro Goldwyn Mayer,
va fer el seu primer milió,
i amb molta picardia,
va augmentar la producció.

I amb aquestes pel·lícules,
ha arribat un mon millor,
venent Coca-Cola,
xiclets i televisió.

Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.
Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.

Després del gran impacte,
vingué la imitació.
Aquí la Lola Flores,
i a França Brigitte Bardot.

No hi havia, per desgràcia,
una bona Inquisició,
i amb aquestes pel·lícules,
ha arribat la perdició.

Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.
Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.

I aquí acaba la història,
amb un suïcidi escandalós.
La noia ja està morta,
però el negoci no s'ha fos.

Escolteu, doncs, la historia,
de la Marilyn Monroe.
D'aquella pobre noia,
tan sols queda una cançó.

Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.
Marilyn, Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe...
Marilyn Monroe...
Marilyn Monroe.