Una mosca volava per la llum - Joam Miquel Oliver

Ukelerele
TransposeF
Strumming: d-DuduDuSongBook.fun

Una mosca volava per la llum.
I la llum es va apagar.
I la pobra mosca,
es va quedar a les fosques
i la pobra mosca no va poder volar.