Baixant de la font del gat - Cançons Populars

Ukelerele
転置F

A│———————————————————————————0———│—————————————————————————————│
E│———1—1—1—1—1—1—1—1———————————1—│———1—1—1—1—1—1—1—1———————0—1—│
C│—0—————————————————0—0—0—0—————│—0—————————————————0—0—2—————│
g│———————————————————————————————│—————————————————————————————│

Baixant de la font del gat,
una noia, una noia.
Baixant de la font del gat,
una noia i un soldat.

Pregunteu-li com se'n diu,
Marieta, Marieta.
pregunteu-li com se'n diu,
Marieta de l'ull viu.