Un cuc - Gemma Baños

Ukelerele
TransposeC

A│———————————————0———————│———————————————————————│———————————————0———————│———————————│—————————————│
E│—3—0—3—0—3—3—3———3—1———│—1———1———1—1—1—3—1—0———│—3—0—3—0—3—3—3———3—1———│———————0—1—│—1—3—1—0—————│
C│—————————————————————2—│———2———2—————————————0—│—————————————————————2—│—2—2—2—————│—————————2—0—│
g│———————————————————————│———————————————————————│———————————————————————│———————————│—————————————│


Un cuc, un cuc, camina per la terra:
- Coc-coc, coc-coc, jo sóc una gallina.
Un cuc, un cuc, camina per la terra:
- Nyaaaaaaam!
- Nonononononono!

Un cuc, un cuc, camina per la terra:
- Croac, croac, jo sóc una granota.
Un cuc, un cuc, camina per la terra:
- Nyaaaaaaam!
- Nonononononono!

Un cuc, un cuc, camina per la terra:
- Aaaha, aaaha, jo sóc una tortuga.
Un cuc, un cuc, camina per la terra:
- Nyaaaaaaam!
- Nonononononono!

Un cuc, un cuc, camina per la terra.
Un cuc, un cuc, camina per la terra.
Dos cucs, dos cucs, caminen per la terra.
- Uuuuup! Ja s'han conegut!

Un cuc, un cuc, jo tinc una família.
Un cuc, un cuc, jo tinc una família.
Dos cucs, dos cucs, tenim una família.
Saludem així i junts anem a dormir.