A la vora de la mar hi ha una tortuga - Cançons Populars

Ukelerele
IrauliC

A│———————————————│———————————————│—————————————————│—————0———————│
E│—0———0———0—————│—0———0———0—————│—0—0—0—0—1—0———3—│—3—3———0—————│
C│———2———2———2—0—│———2———2———2—0—│—————————————2———│—————————2—0—│
g│———————————————│———————————————│—————————————————│—————————————│


A la vora de la mar, a la vora de la mar,
a la vora de la mar, hi ha una tortuga.
Picotava, picotava, picotava, picotava,
picotava, picotava, un tros de fusta.

A la vora de la mar, a la vora de la mar,
a la vora de la mar, hi ha dos tortugues.
Picotaven, picotaven, picotaven, picotaven,
picotaven, picotaven, dos trossos de fusta.

A la vora de la mar, a la vora de la mar,
a la vora de la mar, hi ha tres tortugues.
Picotaven, picotaven, picotaven, picotaven,
picotaven, picotaven, tres trossos de fusta.