Boney M

Rasputin - Boney M

Rivers of Babylon - Boney M