El Lleó Vergonyós - El Pot Petit

Ukelerele
TransposeC
Strumming: D---d-duSongBook.fun

A│—————————————0———————————│—————————————————————————————│
E│—0———————1—3———3—3—————0—│—————0—0—————————————————————│
C│———0—0—0———————————2—2———│—0—2—————2—2—0—0—0———0—2———0—│
g│—————————————————————————│———————————————————4—————4———│

Hi ha un lleó molt vergonyós,
que ni surt quan es fa fosc.
Va tot el dia mirant al terra
i té les galtes ben vermelles.

Ja no fa els seus rugits,
no vol moure ni un sol dit,
la vergonya l'ha ensopit
i té ben preocupats els seus amics.

Tigres i cavalls,
hipopòtams i algun gall,
tots reunits amb el lleó
busquen una solució.

Jo sóc el tigre
i crec que el lleó
ha d'ensenyar les urpes
per estar molt millor.

Ensenya les urpes:
graaauuu, graaauuu!
I aino ha funcionat.

Tigres i cavalls,
hipopòtams i algun gall,
tots reunits amb el lleó
busquen una solució.

Jo sóc el cavall
i crec que el lleó
ha de fer tres salts
per estar molt millor.

Fa tres salts endavant:
un, dos, tres.
Ensenya les urpes:
graaauuu, graaauuu!
I aino ha funcionat.

Tigres i cavalls,
hipopòtams i algun gall,
tots reunits amb el lleó
busquen una solució.

Jo sóc l'hipopòtam
i crec que el lleó
ha de refrescar-se
per estar molt millor.

Comença a nedar:
xip xip xip xip xip xap.
Fa tres salts endavant:
un, dos, tres.
Ensenya les urpes:
graaauuu, graaauuu!
I aino ha funcionat.

Tigres i cavalls,
hipopòtams i algun gall,
tots reunits amb el lleó
busquen una solució.

Jo sóc el gall
i crec que el lleó
ha de moure el cul
per estar molt millor.

Mou el cul, tot remenant:
cul, cul, cul, cul.
Comença a nedar:
xip xip xip xip xip xap.
Fa tres salts endavant:
un, dos, tres.
Ensenya les urpes:
graaauuu, graaauuu!

I això sí que ha funcionat,
la vergonya li ha marxat.
I això sí que ha funcionat,
la vergonya li ha marxat.

Moltes gràcies amics!