Bola de Drac Z - Club Super 3

Ukelerele
TransponierenC
Klimpern: d-Du-uDuSongBook.fun

Bola de Drac Z, Son Gohan es el teu nom.
Bola de Drac Z, t'estima tot el món.

Bola de Drac Z, tu tens tot el poder.
Bola de Drac Z, la força i el saber.

Pare i fill lluitaran i mil aventures tindran.
Follet Tortuga i Krilin, tots dos els ayudaran!

Bola de Drac Z, heroi amb un gran cor.
Bola de Drac Z, tu ets com un tresor!