Iupi, Ia! (Mic) - Club Super 3

Ukelerele
TransposeC

A│———0—2—3—│
E│—3———————│
C│—————————│
g│—————————│

Si tu vas en bicicleta, fas així: Ring! Ring!
Si tu vas en bicicleta, fas així: Ring! Ring!
Si tu vas en bicicleta,
si tu vas en bicicleta,
si tu vas en bicicleta, fas així: Ring! Ring!

Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia!
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia!
Iupi, ia, ia, iupi, iupi,
ia, ia, iupi, iupi,
ia, ia, iupi, iupi, ia!

Si tu menges macarrons, fas així: Nyam! Nyam!
Si tu menges macarrons, fas així: Nyam! Nyam!
Si tu menges macarrons,
si tu menges macarrons,
si tu menges macarrons, fas així: Nyam! Nyam!

Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia!
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia!
Iupi, ia, ia, iupi, iupi,
ia, ia, iupi, iupi,
ia, ia, iupi, iupi, ia!

Si trepitges un bassal, fas així: Xip! Xap!
Si trepitges un bassal, fas així: Xip! Xap!
Si trepitges un bassal,
si trepitges un bassal,
si trepitges un bassal, fas així: Xip! Xap!

Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia!
Iupi, ia, ia, iupi, iupi, ia!
Iupi, ia, ia, iupi, iupi,
ia, ia, iupi, iupi,
ia, ia, iupi, iupi, ia!