Els Bobobobs - Club Super 3

Ukelerele
TransposeC
Strumming: *duDuduDuSongBook.fun

A│—3———3———2—3—0—2———│—0———0—————0———————│———————————│———————————│—————0———————0—3—5—│
E│———3———3—————————3—│———0———0—3———1—3—0—│———0—1—0———│—0—1—3—1—0—│—1—3———3—1—3———————│
C│———————————————————│———————————————————│—2———————2—│———————————│———————————————————│
g│———————————————————│———————————————————│———————————│———————————│———————————————————│


Visca, visca, som els Bobobobs,
els grans nautes del capità Bob!
Hem de viatjar, sense mai parar,
i al Planeta Terra hem d'arribar.

La nau vola i va per tot arreu,
i amb nosaltres us divertireu.
I en la nostra nau, gran com un palau,
sempre hi ha trifulgues i sarau!

Bob el capità, sempre ens manarà,
és molt eixerit, i molt decidit,
i així cada dia ens divertim!

La nau vola, nostre és l'Univers,
l'aventura i els espais oberts.
Som els tripulants d'aquests mons llunyans,
que venim per tots, petits i grans!

Visca, visca, som els Bobobobs,
els grans nautes del capità Bob!
Hem de viatjar, sense mai parar,
i al Planeta Terra hem d'arribar.