Sol solet - Cançons Populars

Ukelerele
TransposeF
Strumming: d-Dud-DuSongBook.fun

A│———————│———————————│———————0———│———————│—————————————————│
E│—1—3—1—│—1—1—1—————│—————————1—│—1—3—1—│—1—1—1———————0—1—│
C│———————│———————0—0—│—0—0—0—————│———————│———————0—0—2—————│
g│———————│———————————│———————————│———————│—————————————————│

Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure.
Sol solet, vine'm a veure que tinc fred.

Si tens fred, posa't la capa, posa't la capa.
Si tens fred, posa't la capa i el barret.

El pobre sol solet, no té capa, no té capa.
El pobre sol solet, no té capa ni barret.

Jo li compraré, una capa, una capa.
Jo li compraré, una capa i un barret.