Si la barqueta es tomba - Cançons Populars

Ukelerele
TransposeC
Strumming: d-Dud-DuSongBook.fun

A│—————————3—————│—————————3———│—————————3—————│—————————————│
E│—3—0—1—3———3—0—│—3—0—1—3———3—│—3—0—1—3———3—0—│—3—3—1—0—————│
C│———————————————│—————————————│———————————————│—————————2—0—│
g│———————————————│—————————————│———————————————│—————————————│

A│—————│—————│—————————0———│—————————0—0—0—————│
E│—0—3—│—0—3—│—0—3—3—3———3—│—0—3—3—3———————3—0—│
C│—————│—————│—————————————│———————————————————│
g│—————│—————│—————————————│———————————————————│


Si la barqueta es tomba,
nena no tinguis por,
alça la corda enlaire,
i canta una cançó:

Dilluns, dimarts,
dimecres i dijous,
divendres, dissabte i diumenge.