Les oques van descalces - Cançons Populars

Ukelerele
TransposeC
Strumming: D-dud-SongBook.fun

A│—————0—————————│—————————————│—————0—————————│———————————│————————————│
E│—3—3———3—1—0———│—————————0———│—3—3———3—1—0———│———————————│—————3—3————│
C│—————————————0—│—0—2———————0—│—————————————0—│—0—2—————0—│—0—2——————0—│
g│———————————————│—————0—0—————│———————————————│—————0—0———│————————————│

Les oques van descalces,
descalces, descalces.
Les oques van descalces,
i els ànecs també,
i els ànecs també.

Els posarem sabates,
sabates, sabates.
Els posarem sabates,
i mitjons també,
i mitjons també.