La coqueta amb sucre - Cançons Populars

Ukelerele
TransposeC
Strumming: d-Dud-DuSongBook.fun

A│———————————0—2—3—0—0———│———————————0—2—3—0———│———0———————————————0———│———0—————————————————│
E│—3—1—0—1—3———————————3—│—3—1—0—1—3—————————3—│—3———3—1—0———0—1—3———3—│—3———3—1—0———0—1—————│
C│———————————————————————│—————————————————————│———————————2———————————│———————————2—————2—0—│
g│———————————————————————│—————————————————————│———————————————————————│—————————————————————│

Qui la ballarà la coqueta amb sucre?
Qui la ballarà eixerit serà.
Balli-la vostè, senyoret/a (nom).
Balli-la vostè que la balla bé.