La barca puja i baixa - Cançons Populars

Ukelerele
TransposeC
Strumming: D--uduSongBook.fun

A│———————0———————│———————3—2—0—│—0—0—2—3—0—3———│—0———0———————│
E│—3—3—0———0—3—0—│—3—3—0———————│—————————————3—│———3———3—1—0—│
C│———————————————│—————————————│———————————————│—————————————│
g│———————————————│—————————————│———————————————│—————————————│

La barca puja i baixa,
només hi pot anar,
la Sia de marinera
i la Lea de capitana.

La Sia cau a l'aigua,
la Lea la va buscar,
un petó i una abraçada,
i tornem a començar.
Un petó i una abraçada,
i tornem a començar.